Besiktningsområden

 


 

Vi har kapacitet att agera huvudbesiktningsman för era projekt och innehar specialistkunskap inom byggsektorn för bland annat villa, skolor, flerbostadshus, vårdhem, våtrum och på infrastruktur inom väg, mark, VA, reningsverk, pumpstationer och sjöledningar. Vid behov har vi möjlighet att ta in biträdande besiktningsmän för respektive fackområde. 

Vi kan även utföra besiktningar med specialutbildad personal av lekplatser och utomhusgym

Vi hjälper er med alla former av besiktningar där följande är frekvent förekommande i projekten: 

Förbesiktning 
  • Förbesiktning görs för en del av en entreprenad och används för delar som inte blir synliga efter inbyggnad (exempelvis rör och ledningar) eller för sådana delar som skall tas i bruk innan hela entreprenaden är färdigställd. Den kan också användas i normerande syfte, exempelvis när ett moment skall upprepas många gånger i ett projekt och det är viktigt att beställaren och entreprenören är överens om hur utförandet skall ske. 
Slutbesiktning 
  • Den viktigaste besiktningen i varje projekt, när arbeten avslutats och projektet skall överlämnas är det dags för slutbesiktning. Vid slutbesiktningens godkännande påbörjas garantitiden. 
EfterbesiktninG
  • Om fel upptäckts i slutbesiktningen genomförs en efterbesiktning för att kontrollera om felen är avhjälpta. 
Särskild besiktning 
  • Efter entreprenadens slutförande kan någon av parterna kalla till en särskild besiktning för bedömning av fel som beställaren påkallat. 
Garantibesiktning 
  • Före utgången av den kortaste garantitiden genomförs en garantibesiktning och beställaren anser detta nödvändigt. Vid en garantibesiktning kontrolleras om det finns fel som framträtt under garantitiden och som inte märkts och inte eller bort märkas i samband med slutbesiktningen. 
 Överbesiktning 
  • Om en part är missnöjd med utfallet från en besiktning kan denna begära en överbesiktning. Denna utförs av en person som parterna gemensamt utser eller av en överbesiktningsnämnd (tre personer). 

Vi genomför besiktningar inom ramen för standardavtalen AB04 och ABT06 för företag och för privatpersoner med stöd av hantverksformuläret, ABS09 (småhusentreprenader) och konsumenttjänstlagen. Vi rekommenderar även arbeten som inte är kopplade till standardavtalen ska besiktigas. Syftet med besiktningen är att få ett officiellt avslut på entreprenadarbetena och med hjälp av en oberoende person kartlägga kvalitén på utfört arbete. 

Extern information om myndighetskrav och regler. 

 

 


 

Vi har kapacitet att agera huvudbesiktningsman för era projekt och innehar specialistkunskap inom byggsektorn för bland annat villa, skolor, flerbostadshus, vårdhem, våtrum och på infrastruktur inom väg, mark, VA, reningsverk, pumpstationer och sjöledningar. Vid behov har vi möjlighet att ta in biträdande besiktningsmän för respektive fackområde. 

Vi kan även utföra besiktningar med specialutbildad personal av lekplatser och utomhusgym

Vi hjälper er med alla former av besiktningar där följande är frekvent förekommande i projekten: 

Förbesiktning 
  • Förbesiktning görs för en del av en entreprenad och används för delar som inte blir synliga efter inbyggnad (exempelvis rör och ledningar) eller för sådana delar som skall tas i bruk innan hela entreprenaden är färdigställd. Den kan också användas i normerande syfte, exempelvis när ett moment skall upprepas många gånger i ett projekt och det är viktigt att beställaren och entreprenören är överens om hur utförandet skall ske. 
Slutbesiktning 
  • Den viktigaste besiktningen i varje projekt, när arbeten avslutats och projektet skall överlämnas är det dags för slutbesiktning. Vid slutbesiktningens godkännande påbörjas garantitiden. 
EfterbesiktninG
  • Om fel upptäckts i slutbesiktningen genomförs en efterbesiktning för att kontrollera om felen är avhjälpta. 
Särskild besiktning 
  • Efter entreprenadens slutförande kan någon av parterna kalla till en särskild besiktning för bedömning av fel som beställaren påkallat. 
Garantibesiktning 
  • Före utgången av den kortaste garantitiden genomförs en garantibesiktning och beställaren anser detta nödvändigt. Vid en garantibesiktning kontrolleras om det finns fel som framträtt under garantitiden och som inte märkts och inte eller bort märkas i samband med slutbesiktningen. 
 Överbesiktning 
  • Om en part är missnöjd med utfallet från en besiktning kan denna begära en överbesiktning. Denna utförs av en person som parterna gemensamt utser eller av en överbesiktningsnämnd (tre personer). 

Vi genomför besiktningar inom ramen för standardavtalen AB04 och ABT06 för företag och för privatpersoner med stöd av hantverksformuläret, ABS09 (småhusentreprenader) och konsumenttjänstlagen. Vi rekommenderar även arbeten som inte är kopplade till standardavtalen ska besiktigas. Syftet med besiktningen är att få ett officiellt avslut på entreprenadarbetena och med hjälp av en oberoende person kartlägga kvalitén på utfört arbete. 

Extern information om myndighetskrav och regler. 


 

 


 

Vi har kapacitet att agera huvudbesiktningsman för era projekt och innehar specialistkunskap inom byggsektorn för bland annat villa, skolor, flerbostadshus, vårdhem, våtrum och på infrastruktur inom väg, mark, VA, reningsverk, pumpstationer och sjöledningar. Vid behov har vi möjlighet att ta in biträdande besiktningsmän för respektive fackområde. 

Vi kan även utföra besiktningar med specialutbildad personal av lekplatser och utomhusgym

Vi hjälper er med alla former av besiktningar där följande är frekvent förekommande i projekten: 

Förbesiktning 
  • Förbesiktning görs för en del av en entreprenad och används för delar som inte blir synliga efter inbyggnad (exempelvis rör och ledningar) eller för sådana delar som skall tas i bruk innan hela entreprenaden är färdigställd. Den kan också användas i normerande syfte, exempelvis när ett moment skall upprepas många gånger i ett projekt och det är viktigt att beställaren och entreprenören är överens om hur utförandet skall ske. 
Slutbesiktning 
  • Den viktigaste besiktningen i varje projekt, när arbeten avslutats och projektet skall överlämnas är det dags för slutbesiktning. Vid slutbesiktningens godkännande påbörjas garantitiden. 
EfterbesiktninG
  • Om fel upptäckts i slutbesiktningen genomförs en efterbesiktning för att kontrollera om felen är avhjälpta. 
Särskild besiktning 
  • Efter entreprenadens slutförande kan någon av parterna kalla till en särskild besiktning för bedömning av fel som beställaren påkallat. 
Garantibesiktning 
  • Före utgången av den kortaste garantitiden genomförs en garantibesiktning och beställaren anser detta nödvändigt. Vid en garantibesiktning kontrolleras om det finns fel som framträtt under garantitiden och som inte märkts och inte eller bort märkas i samband med slutbesiktningen. 
 Överbesiktning 
  • Om en part är missnöjd med utfallet från en besiktning kan denna begära en överbesiktning. Denna utförs av en person som parterna gemensamt utser eller av en överbesiktningsnämnd (tre personer). 

Vi genomför besiktningar inom ramen för standardavtalen AB04 och ABT06 för företag och för privatpersoner med stöd av hantverksformuläret, ABS09 (småhusentreprenader) och konsumenttjänstlagen. Vi rekommenderar även arbeten som inte är kopplade till standardavtalen ska besiktigas. Syftet med besiktningen är att få ett officiellt avslut på entreprenadarbetena och med hjälp av en oberoende person kartlägga kvalitén på utfört arbete. 

Extern information om myndighetskrav och regler.