BESIKTNINGAR AV
LEKPLATSER & UTEGYM

Besiktningar av lekplatser
och utomhusgym

Vi utför besiktningar av lekplatser och utegym i Göteborg med omnejd. Specialutbildad personal tillser samtidigt att ni har en säker och välkomnande miljö för alla besökare. Fördelarna med redskapen vi använder är att dom är speciellt framtagna för att besiktiga lek och fitnessutrustning och att vi därmed kan kontrollera att dagens krav tillgodoses. 

Vår personal är måna om en personlig kontakt med er som beställare såväl före som efter avslutad besiktning och ni erhåller alltid ett besiktningsprotokoll med en lättöverskådlig åtgärdslista i de fall vi upptäcker brister. 

Lekplatsbesiktning

FN’s barnkonvention säger att alla barn har rätt till en stimulerande, trygg och lämplig miljö trots det skadas tyvärr cirka 50 000 barn (upp till 17 år) vaerje år på lekplatser runt om i landet. De vanligaste skadorna beror på för stora glipor i rutschkanor där barn kan få skärskador, för stora öppningar i klätterställningar och att det stötdämpande underlaget är otillräckligt. De allvarligaste riskerna synliggörs genom kontinuerlig tillsyn och underhållsarbete. 

En gång per år ska en säkerhetsbesiktning utföras av en besiktningsperson som är utbildad inom säkerhet, lagkrav och gällande SS-EN 1176 för lekplatser och på samma sätt gäller det för fitnessutrustning. Genom den kompetens som finns hos oss på LUCO förebygger vi skaderisker genom att grundligt säkerhetsbesikta lekplatser runt om i Västsverige. Efter avslutad säkerhetsbesiktning upprättas ett protokoll där ni som fastighetsägare ser vilka eventuella riskområden som finns och vad som bör åtgärdas. Eftersom alla redskap klassificeras får ni  direkt överblick på vad som bör prioriteras. Ansvaret för att åtgärda alla typer av fel åligger alltid fastighetsägaren eller ordföranden i en styrelse i enlighet med gällande regler.

. 

Lekplats med hus

Besiktningar av utomhusgym och fitnessutrustning

Besiktningar av utegym

Att röra på sig påverkar inte bara din fysiska hälsa positivt, din psykiska hälsa drar också nytta av att du tränar. Att besöka ett utomhusgym under promenaden eller löpträningen blir samtidigt ett bra komplement till din vardagsträning.

Som besökare är det viktigt att fitnessutrustningen som finns på plats är säker. Utomhusgym faller precis som lekplatser under lagkravet att de ska säkerhetsbesiktas en gång per år. På LUCO tittar vi på helheten när besiktar, allt från var utomhusgymmet är placerat till om det stötdämpande underlaget är tillräckligt. Vi mäter islagsytor och vi kontrollerar att inga delar är trasiga eller på väg att gå sönder, allt utifrån gällande SS-EN 16630.

Men vi stirrar oss inte blinda på paragrafer, det viktigaste för oss är trots allt att ingen skadar sig på grund av undermåligt underhållen utrustning. På så sätt kan ni också känna er tryggare med att besökarna får en bra upplevelse.

Hur går den årliga säkerhetsbesiktningen till?

Inledningsvis inför varje besiktning, oavsett om det handlar om en installationsbesiktning eller en årlig säkerhetsbesiktning så kommer vi på LUCO efterfråga dokument rörande installationerna på lekplatsen och- eller utomhusgymmet. Det kan till exempel handla om monteringsanvisningar, typ av stötdämpande underlag och certifikat för utrustning. Vid en installationsbesiktning begär vi alltid ut ritningar för att säkerställa att all utrustning är monterad enligt anvisningarna på bygghandlingen. På så sätt skapar vi bästa möjligheterna för att vi skall kunna efterlämna ett bra underlag till er. 

Väl på plats har vi med oss vår besiktningsväska innehållandes speciellt framtagna provsonder, olika mätinstrument och grävutrustning. Om du som beställare av besiktning vill medverka under själva besiktningen får du gärna det. Det är dessutom bra om risker som upptäcks kan förklaras på plats och att ni därefter kan börja planera eventuella åtgärder direkt. Avslutningsvis sammanställs ett dokument med eventuella anmärkningar och foton på felkoder. 

Besiktningar av lekplatser och utegym
Tyngdlagen fitnessutrustning

Lagkrav och regler, lekplatser

I Sverige ska varje lekplats sedan 1 januari 1999 säkerhetsbesiktigas en gång per år. Allt enligt den Europeiska standarden SS-EN 1176 och SS-EN 1177 som då trädde i kraft. Besiktningspersonen besiktigar lekplatsen mot gällande standard, Plan- och Bygglagen (PBL), Produktsäkerhetslagen (PSL), Ordningslagen (OL) och Boverkets Byggregler (BBR). 

Även om ni har en nyare lekplats är alltså en besiktning viktig att göra årligen.

Byggnadsnämnden ansvarar för att tillsyn sker av lekplatser och fasta lekanordningar som ägs av kommunen eller privata fastighetsägare. Dock är det alltid fastighetsägarens ansvar att lekplatsen är en säker plats för besökarna.

Länkar:
Plan- och Bygglagen (PBL)
Produktsäkerhetslagen (PSL)
Ordningslagen (OL)
Boverkets Byggregler (BBR)

 

Lagkrav och regler för fitnessutrustning

På samma sätt som för lekplatser skall besiktningar av utegym ske en gång per år. Vid besiktning av ett utomhusgym besiktar vi utrustningen i enlighet med den gällande Europeiska standarden SS-EN 16630:2015.
Om utomhusgymmet ligger nära eller i anslutning till en lekplats besiktas även utomhusgymmet  mot gällande SS-EN 1176 samt SS-EN 1177 för lekplatser. 

Geografiskt område för besiktningar

Vi utför besiktningar av lekplatser och utegym i följande kommuner: 
Göteborg, Mölndal, Partille, Härryda, Kungälv och Kungsbacka.

För besiktningar längre bort än 3 mil (enkel väg) från LUCO’s huvudkontor tillkommer kostnad för resa, servicebil samt milersättning i enlighet med gällande prislista. Dock kan undantag göras vid större förfrågningar gällande fler besiktningsplatser eller tillfällen. 

För frågor gällande besiktningar kontakta oss via 031-440 844.

LUCO på väg

Besiktningsförfrågan

Fyll i formuläret för att skicka en förfrågan om besiktning av er lekplats eller redskap till utomhusgym.

Efter att vi mottagit er förfrågan återkommer vi med offert anpassad efter era förutsättningar. Observera att besiktningen är bokad först efter att ni godkänt offerten.

Lekplatsbesiktning
 • Kontaktperson
 • Beskrivning
 • Underlag
 • Adress
  • Skicka
  Kontaktperson
  Kontaktperson
  Förnamn
  Efternamn
  Besiktningsförfrågan avser

  OBS! Vi utför främst besiktningar av lekplatser och utegym i Göteborg med omnejd. För förfrågningar i andra geografiska områden kan extra kostnader för resa tillkomma. 
  Ovan formulär avser enbart förfrågan, vi återkommer därefter till er med offert för utförande av uppdraget samt förslag på datum.

  Besiktningsman-goteborg.se är en del av LUCO som är ett konsultbolag inom bygg, fastighet och infrastruktur. För besiktningar inom entreprenad, hus och mark gå till startsidan och läs om vilka discipliner vi har certifierad besiktningsmän inom. Vi utför även besiktningar såsom entreprenad, hus och maskin.

  För mer information om våra lekplatsbesiktningar besök lucofastighet.se

  KONSULT | AKADEMI | FASTIGHET

  Växel: 031-440 840

  Leder, utvecklar, centraliserar och organiserar

  Vår verksamhet bygger på att förmedla branschexpertis med fokus på engagemang och likaledes personligt framförande. Vi tycker det är viktigt att vi som teknikfokuserade konsulter väger in mjuka parametrar som ödmjukhet, öppenhet och förståelse i kompetensförmedlingen.

  Vi är delaktiga genom hela projektcykeln i olika roller och täcker stora delar av konsultbehovet inom bygg- , fastighet-  samt infrastruktursektorn. Våra nuvarande tre affärsområden Konsult , Akademi och Fastighet skapar en naturlig balans mellan teori och verklighet. Med hjälp av den samlade erfarenheten hos oss kan vi agera både beställarens förlängda arm som konsulter och förvaltare men även utbilda branschens kommande kollegor mer proaktivt för att möta morgondagens behov inom branschen.

  LUCO är inte bara en fungerande affärsverksamhet utan även en livsstil anpassad till de behov som branschen står inför. Detta kräver flexibilitet i tänkande och agerande men också anpassade arbetsförhållanden.

  Läs mer om oss på www.luco.se