Vi hjälper gärna till med olika typer av besiktningar inom bygg och infrastruktursektorn.
Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi med ett prisförslag.
Ingen besiktning är bokad innan ni bekräftar den mottagna kostnaden.

Entreprenader som är upphandlade enligt standardavtalen AB 04, ABT 06 ska efter färdigställande av arbetena besiktigas. Vi rekommenderar även arbeten som inte är kopplade till standardavtalen ska besiktigas. Syftet med besiktningen är att få ett officiellt avslut på entreprenadarbetena och med hjälp av en oberoende person kartlägga kvalitén på utfört arbete. 

Vi tar gärna på oss rollen som huvudbesiktningsman och vid behov samordnar biträden inom nödvändiga besiktningsdiscipliner. 

Exempel på besiktningar kan vara Förbesiktning, Slutbesiktning och Garantibesiktning. 

Besiktningsområden

Besiktningsområdena kan handla om Väg, mark, lekplats, betong,
VA-ledningsnät, reningsverk, entreprenad, sjöledningar och
besiktningsman bygg / fastighet.