Tack för din förfrågan

Tack för din förfrågan

Lekplatsbesiktning

Vi har nu mottagit din förfrågan gällande besiktning och återkommer till er inom kort.

Om du direkt har några frågor eller kompletteringar är du välkommen att kontakta oss på info@luco.se eller telefon 031-440 840

KONSULT - AKADEMI - FASTIGHET

Leder, utvecklar, centraliserar och organiserar

Vår verksamhet bygger på att förmedla branschexpertis med fokus på engagemang och likaledes personligt framförande. Vi tycker det är viktigt att vi som teknikfokuserade konsulter väger in mjuka parametrar som ödmjukhet, öppenhet och förståelse i kompetensförmedlingen.

Vi är delaktiga genom hela projektcykeln i olika roller och täcker stora delar av konsultbehovet inom bygg- , fastighet-  samt infrastruktursektorn. Våra nuvarande tre affärsområden Konsult , Akademi och Fastighet skapar en naturlig balans mellan teori och verklighet. Med hjälp av den samlade erfarenheten hos oss kan vi agera både beställarens förlängda arm som konsulter och förvaltare men även utbilda branschens kommande kollegor mer proaktivt för att möta morgondagens behov inom branschen.

LUCO är inte bara en fungerande affärsverksamhet utan även en livsstil anpassad till de behov som branschen står inför. Detta kräver flexibilitet i tänkande och agerande men också anpassade arbetsförhållanden.

Läs mer om oss på www.luco.se