Extern information

Här har vi samlat externa resurser för information kring myndigheter, lagar och regler som rör bygg och infrastruktursbranschen.

Göteborgs Stad

Stadsbyggnadskontoret

Mölndals Stad

Stadsbyggnadsförvaltningen

Publikationer

Infrastrukturguiden

Infrastrukturguiden – handbok i projektledning beskriver hur och varför infrastrukturprojekt startas, och redogör för den generiska process som de flesta projekt går igenom.

BKKs handledning

BKKs handledning för besiktning enligt AB 04 och ABT 06.

ABT 06

ABT 06 Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten är avsedd att användas vid upphandling och avtal avseende entreprenader som ska utföras som totalentreprenad.

AB 04

AB 04 Allmänna Bestämmelser hanterar vad som ska gälla vid upphandling och avtal av byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenad, då avtalsförhållandet mellan professionella parter i byggprocessen inte regleras av den svenska lagstiftningen.

ABK 09

ABK 09 omfattar allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet.